Curs de gestió de projectes amb Microsoft Project manager (2ª edició 2017)
Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

L'objectiu d'aquest curs és introduir la gestió de projectes amb eines informàtiques per gestionar temps d'execució d'un projecte i els recursos associats:

 • Definició i etapes d'un projecte
 • Gestió de tasques i durades
 • Dependències entre tasques
 • Calendari de tasques
 • Assignació de recursos
 • Rutes crítiques
 • Control del progrés d'un projecte
 • Finalització del projecte: informe i anàlisi

Coneixements previs: usuari/a del paquet Office (Word, Excel, etc.)

Inici: 18 setembre 2017
Finalització: 18 novembre
2017
Durada: 50 hores

Com requeriments personals per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis

Com requeriments tècnics per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows ME, XP, 2000, Vista, 7, 8 o 10. L'aplicació Microsoft Project no existeix per Mac o Linux.
 • Adobe Reader XI o superior, Microsoft Project 2002, 2003, 2007, 2010 o 2016

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com