Curs MOS. Microsoft Word II
Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Els objectius generals d'aquesta acció formativa són:

 • capacitar l'alumna/e per dissenyar i generar documents empresarials d'estructura complexa que puguin ser compartits en grup o a Internet
 • capacitar l'alumna/e per dissenyar i implementar automatitzacions de les tasques repetitives d'edició o importació de dades

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Generar documents extensos amb taula de contingut, capítols, referències, etc.
 • Generar tríptics publicitaris seguint un llibre d'estil
 • Generar etiquetes, sobres i mailings personalitzats
 • Integrar dades d'altres aplicacions a Word (Excel, Access, PowerPoint)
 • Protegir documents
 • Exportar documents a Internet i altres formats no Word
 • Dissenyar macros per simplificar tasques repetitives

Inici: 9 octubre 2017
Finalització: 13 novembre 2017
Durada: 30 hores
Coneixements previs requerits: usuari/a de Word i Windows
Com requeriments personals per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis

Com requeriments tècnics per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows ME, XP, Vista, 7, 8, 10 o Apple Macintosh amb Word 2011 o 2016
 • Tenir instal.lat Adobe Reader DC o superior, Microsoft Word (2000, 2002/XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016)

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com