Accions formatives d'ofimàtica bàsica

Curs MOS: Microsoft Office Excel (3ª edició 2017)

Curs de teleformació adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació.

L'objectiu d'aquest curs és introduir en els conceptes del full de càlcul i la seva explotació bàsica:

 • Creació de llibres, bases de dades i taules
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet

Addicionalment es pot presentar a l'examen MOS d'Excel 2010 o Excel 2016.

Inici: 9 octubre 2017
Finalització: 5 novembre 2017
Durada: 30 hores
Coneixements previs: usuari/a de Windows
Com requeriments personals per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis

Com requeriments tècnics per realitzar el curs, cal:

 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL o cable)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh
 • Adobe Reader DC o superior, Microsoft Excel (2000, 2002/XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016)

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs MOS: Microsoft Office Excel (2ª edició 2017)

Curs de teleformació adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació.

L'objectiu d'aquest curs és introduir en els conceptes del full de càlcul i la seva explotació bàsica:

 • Creació de llibres, bases de dades i taules
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet

Addicionalment es pot presentar a l'examen MOS d'Excel 2010 o Excel 2016.

Inici: 25 setembre 2017
Finalització: 20 novembre 2017
Durada: 45 hores
Coneixements previs: usuari/a de Windows
Com requeriments personals per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis

Com requeriments tècnics per realitzar el curs, cal:

 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL o cable)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh
 • Adobe Reader DC o superior, Microsoft Excel (2000, 2002/XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016)

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com