Accions formatives adreçades a persones que han superat el Nivell 1 o que tenen coneixements contrastats.

MOS. Microsoft Office Access

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per dissenyar, implementar i mantenir bases de dades de mida mitjana amb una o vàries taules relacionades
 • capacitar l'alumnat per generar consultes, formularis i informes a partir de taules relacionades i consultes
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Dissenyar, implementar i mantenir una base de dades
 • Cercar i filtrar dades
 • Relacionar taules d'una BDD per optimitzar volum de dades
 • Generar consultes sobre taules relacionades
 • Generar formularis d'entrada de dades sobre taules relacionades
 • Generar i imprimir informes sobre taules relacionades i consultes
Dates

Del 12 de març al 14 de maig del 2018

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Access (totes les versions)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-access/97

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.comMOS. Microsoft Office Word II

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per dissenyar i generar documents empresarials d'estructura complexa que puguin ser compartits en grup o a Internet
 • capacitar l'alumnat per dissenyar i implementar automatitzacions de les tasques repetitives d'edició o importació de dades
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Generar documents extensos amb taula de contingut, seccions, referències, etc.
 • Generar tríptics publicitaris seguint un llibre d'estil
 • Generar etiquetes, sobres i mailings personalitzats
 • Integrar dades d'altres aplicacions a Word (Excel, Access, PowerPoint)
 • Protegir documents
 • Exportar documents a Internet i altres formats no Word
 • Dissenyar macros per simplificar tasques repetitives
Dates

Del 5 de març al 23 d'abril del 2018

Durada

30 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (totes les versions) o Apple Mac amb Word 2011 o 2016
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-word-ii/103

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com