Accions formatives adreçades a persones que han superat el Nivell 1 o que tenen coneixements contrastats.