Accions formatives de disseny gràfic

Creació i manteniment de pàgines web (avançat) - Edició 2017
Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

L'objectiu d'aquest curs és introduir en el disseny d'animació i interacció amb Flash:

 • Dibuix 2D
 • Animació de moviment i de forma
 • Color
 • Capes
 • Símbols i instàncies de biblioteca
 • Imatges, àudio i vídeo
 • Interacció i web
 • HTML5
 • Connexió amb bases de dades

Inici: 12 setembre 2017

Finalització: 24 novembre 2017

Durada: 60 hores
Coneixements previs requerits: usuari/a de Windows o Mac

Com requeriments personals per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis

Com requeriments tècnics per realitzar qualsevol d'aquests cursos:

 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10; Ordinador Apple Mac OS/X. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader XI, DC (o superior) i Adobe Flash 8, MX2004, CS3, CS4, CS5, CS6

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com